Deweloperzy Materiały Remonty Technologie

Dach płaski, dach odwrócony i zielony

tool-belt-739152_640Dachy płaskie dzięki swoim licznym zaletom cieszą się rosnącą popularnością. Coraz większa liczba inwestorów docenia ich walory architektoniczne oraz możliwość spełniania dodatkowych ciekawych funkcji. Co warto wiedzieć o dachach płaskich, odwróconych i zielonych?

Dostępne dziś nowoczesne rozwiązania architektoniczne i budowlane pozwalają z łatwością budować wielofunkcyjne i trwałe dachy płaskie o wysokiej izolacyjności oraz pozwalające na ciekawe aranżacje i wykorzystanie. Ponieważ są to dachy o małym nachyleniu połaci, wymagają odpowiednich materiałów i wykonawstwa.

Tradycyjny dach płaski
Dachy płaskie stanowią konstrukcję wielowarstwową – tylko dobrze wykonane warstwy dachu mogą zapewnić trwałość konstrukcji oraz komfort cieplny mieszkańcom. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że woda znacznie wolniej odpływa z dachu płaskiego niż pochyłego i wsiąka w każdą ewentualną nieszczelność.
Na konstrukcji nośnej stropu układa się bezpośrednio warstwę ocieplającą z wełny mineralnej lub styropianu oraz pokrycie. Ogromne znaczenie ma układana pod warstwą termoizolacji warstwa paroizolacyjna z papy bitumicznej lub folii, która zabezpiecza dach przed przenikaniem pary wodnej. Jako pokrycie dachu płaskiego najczęściej stosuje się materiały bitumiczne, czyli papy termozgrzewalne i samoprzylepne, które pozwalają uzyskać szczelność dachu o spadku wynoszącym około 3% (minimalne nachylenie około 1,72°).

Dach odwrócony
Dach odwrócony jest jednym z typów dachu płaskiego pełnego. Nazwa wynika tu ze zmiany położenia warstwy termoizolacji, która w przeciwieństwie do rozwiązań klasycznych, znajduje się pod pokryciem dachowym i nad warstwą hydroizolacyjną, służącą do odwodnienia dachu. Dzięki takiemu ułożeniu warstw zmniejsza się oddziaływanie wahań temperatury na pokrycie dachowe oraz ryzyko wystąpienia uszkodzeń mechanicznych.
Typowy układ warstw dachu odwróconego, patrząc od góry, wygląda tak:

  • warstwa balastowa (żwir płukany, grys granitowy lub płyty chodnikowe),
  • warstwa rozdzielająca (geowłóknina),
  • warstwa termoizolacyjna (ekstrudowana pianka polistyrenowa XPS),
  • warstwa hydroizolacyjna (papa termozgrzewalna lub membrana z PCW lub EPDM),

płyta konstrukcyjna z warstwą spadkową (2-5%).
Technologia dachu odwróconego jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku renowacji dachu płaskiego. W takiej sytuacji należy rozpocząć prace od sprawdzenia szczelności dotychczasowego pokrycia dachowego. Jeśli okaże się nieszczelne, konieczna będzie naprawa lub ułożenie nowej warstwy hydroizolacji. Bezpośrednio na warstwę przeciwwodną kładzie się dodatkową warstwę termoizolacyjną z płyt XPS. Nie używa się przy tym żadnych łączników chemicznych ani mechanicznych. Na warstwę izolującą termicznie kładzie się geowłókninę, a na koniec warstwę dociskową – żwir lub płyty chodnikowe. Dach odwrócony może zostać zaaranżowany w formie dachu zielonego i służyć jako taras i ogród.

Dach zielony
Ciekawym i atrakcyjnym sposobem na dach płaski jest uczynienie z niego powierzchni rekreacyjnej porośniętej roślinnością. Zwłaszcza dachy odwrócone dzięki swojej specyficznej konstrukcji pozwalają realizować tak zwane dachy zielone. Aby na dachu mógł powstać ogród, konieczne jest dokładne jego uszczelnienie. Można wykonać je z papy bitumicznej lub jednowarstwowego i pozbawionego łączeń pokrycia z folii. Warstwa ochronna powstaje w tym przypadku z termoizolacji z płyt polistyrenowych, które charakteryzują się odpornością na działanie wody i kwasów humusowych, na korozję biologiczną, a także przerastanie korzeni. Ponadto, odznacza się także dużą wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu chroni warstwę wodoszczelną również przed uszkodzeniem, jakie mogą powstać przy zbyt głębokich pracach ogrodniczych.
W roli ziemi do uprawianych na zielonym dachu roślin stosuje się najczęściej humus mieszany z keramzytem, którego zaletą jest zdolność do akumulowania wody lub żwirem rzecznym,. Grubość warstwy gleby jest zależna od rodzaju uprawianych na niej roślin. Oto kilka przykładów:

  • trawy i mchy: 6 – 10 cm,
  • byliny: 15 – 25 cm,
  • kwiaty: 20 – 30 cm,
  • krzewy o wyższe niż 80cm: 30 – 50cm,
  • grubość podłoża pod drzewa jest ustalana indywidualnie.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w budownictwie można stworzyć dach o dużym potencjale aranżacyjnym: od ciekawego tarasu po ogród w środku miasta. Nic więc dziwnego, że inwestorzy coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania.
Dachy tego typu nie mogą obejść się bez elementów zaprezentowanych na http://www.betonnadom.pl/zastosowania/obsypki-gabiony-ogrody-skalne

Dodaj komentarz