Informacje

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Fundusze ETF to instrumenty finansowe, których popularność systematycznie rośnie. Jak działają? Dlaczego warto inwestować w ETF-y? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są i jak działają fundusze ETF?

Fundusze ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to specjalny rodzaj funduszy inwestycyjnych, które wyróżnia nie tylko wysoka płynność, ale również bieżąca wycena. Obie cechy wynikają z faktu, że ETF-y to fundusze, które są notowane na giełdzie. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że nie jest to jedyna kwestia, która odróżnia je od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, ponieważ odmienny jest także ich cel działania. Należy bowiem wiedzieć, że celem działania funduszy ETF nie jest pokonanie rynku, czyli uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, ale wierne naśladowanie instrumentu bazowego, na którym się opierają. W efekcie inwestor może liczyć na stabilny zysk w długoterminowej perspektywie. Co może być instrumentem bazowym w przypadku ETF-ów? Przede wszystkim indeksy giełdowe, czy koszyki akcji. Spectrum może być jednak znacznie szersze, ponieważ dostępne są również ETF-y oparte na surowcach, czy nawet kryptwalutach. W praktyce wygląda to w ten sposób, że ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które tworzą dany indeks. W efekcie każda zmiana jego wartości skutkuje identyczną zmianą wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w fundusze ETF jest ogólnodostępne, co wynika z faktu, że kupować może je każdy, kto posiada konto maklerskie. Otwiera się je u brokera, a obecnie można to zrobić przez Internet, ponieważ oferty tego typu podmiotów są dostępne online. W tym miejscu należy podkreślić, że wybór brokera powinien być przemyślany, ponieważ uzależnione są od niego między innymi możliwości inwestycyjne, czy wysokość pobieranych opłat. Tego typu aspektów jest oczywiście znacznie więcej, a szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawia artykuł przybliżający tajniki procesu wyboru brokera.

Dlaczego warto inwestować w fundusze ETF?

Co przemawia za tym, by zacząć inwestować w fundusze ETF? Przede wszystkim wspomniana już wcześniej możliwość osiągania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie. Jest to możliwe, ponieważ obserwując długoterminowe horyzonty inwestycyjne można zauważyć, że większość indeksów giełdowych w perspektywie kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat rośnie. W efekcie ich naśladowanie może być znacznie bardziej opłacalne, niż próby samodzielnego pokonania rynku. Dlaczego jeszcze warto postawić na ETF-y? Przede wszystkim ze względu na niskie opłaty za zarządzanie, które są efektem zarządzania pasywnego. Zaletą z pewnością jest także fakt, że inwestując w fundusze ETF nie trzeba na bieżąco śledzić notowań giełdowych, czy podejmować decyzji inwestycyjnych w warunkach stresowych. Jest to zatem rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu lub ochoty, by na co dzień zajmować się inwestowaniem na giełdzie.

Podsumowując należy stwierdzić, że za inwestowanie w ETF-y przemawia wiele kwestii. Ważną zaletą w tym przypadku jest także dostępność, ponieważ jednostki uczestnictwa funduszy może kupować praktycznie każdy.