Informacje Inne Przemysłowe Remonty

Jak wybrać dobrego elektryka?

electrician-499799_640Naprawa usterki czy też remont całej instalacji elektrycznej to zadania dla fachowców. Domownicy, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia nie powinni porywać się na takie rzeczy sami, gdyż, jak uczono nas już w dzieciństwie, zabawa z prądem to nie przelewki. Jak wybrać odpowiedniego elektryka?

Gdy już decydujemy się zlecić pracę fachowcowi lub ekipie, chcemy by była to tak zwana „solidna firma”, która zajmie się wszystkim, jak należy. Z reguły szukamy wtedy pomocy u znajomych i rodziny, prosząc by nam kogoś polecili. Gdy nikogo takiego nie znają, musimy poszukać sami, na przykład w Internecie w serwisach takich, jak na przykład Oferia.pl. Po czym rozpoznać prawdziwych fachowców?

Własna strona www i legalna działalność
Zdecydowana większość firm z prawdziwego zdarzania posiada własną stronę internetową, zawierającą wszystkie niezbędne dane do kontaktu oraz ofertę. Jednak aby poznać szczegóły, jak na przykład cenę wykonania naszego zlecenia, powinniśmy skonsultować się bezpośrednio z przedstawicielem firmy.
Warto też sprawdzić, czy interesująca nas firma prowadzi działalność gospodarczą legalnie i od przynajmniej kilku lat. Dlaczego jest takie ważne? Ponieważ instalacja elektryczna w naszym domu musi być sprawna i bezpieczna, by nie zagrażała zdrowiu i życiu domowników oraz sąsiadów. Ponadto, ma zapewniać komfort.

Niezbędne uprawnienia
Bardzo ważna jest pewność, że interesujący nas wykonawca faktycznie jest wykwalifikowanym elektrykiem. Powinien on posiadać dokument wydawany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), uprawniający do wykonywania jakichkolwiek prac związanych z prądem elektrycznym. Możemy także sprawdzić wiedzę techniczną elektryka. Warto zapytać, jak długo jest w branży i poprosić o referencje. To wszystko jest niezwykle ważne na przykład w sytuacji, gdy nie posiadamy schematu instalacji. Wtedy czekający nas remont musi opierać się jedynie na wiedzy technicznej wykonawcy. Możemy zatem poprosić fachowca o poradę dotyczącą wykonania naszej sieci elektrycznej oraz podsumowanie, ile materiałów będzie potrzebnych, ile kosztować będzie robocizna oraz materiały, a także w jakim terminie prace zostaną zakończone. W ten sposób zyskamy jasny pogląd na koszty. Gdy już przeprowadzimy wywiady z interesującymi nas wykonawcami, wybierzmy tę firmę, która proponuje nam niewygórowane ceny, ma siedzibę w naszym mieście.

Spisanie umowy
Przed rozpoczęciem prac bardzo ważne jest podpisanie z wykonawcą umowy na wykonanie prac elektrycznych, która uchroni nas przed ewentualnymi kłopotami i w razie czego powoli dochodzić swoich praw przed sądem. Musi ona uwzględniać dane stron, termin rozpoczęcia i zakończenia prac wraz z konsekwencjami niewykonania ich w terminie, koszty całego przedsięwzięcia, formy zaliczkowania i zapłaty za całość usługi, a także okres gwarancji powykonawczej. Umowę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron, podpisują obie strony, przy czym wykonawca przykłada dodatkowo pieczęć firmową.

Odbiór prac
Gdy wszystkie prace zostaną zakończone, czeka nas ich odbiór. Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z ustalonymi i zawartymi w umowie założeniami, obie strony mogą podpisać protokół odbioru. Ponadto, wykonawca powinien nam także dostarczyć protokoły z wynikami pomiarów instalacji elektrycznej wraz z pieczątkami firmowymi i podpisami osób, które badań tych dokonały. Jest to ważne, gdyż pomiary elektryczne stanowią prawne poświadczenie prawidłowego i bezpiecznego działania sieci elektrycznej. Pamiętajmy, że mają one ważność od 1 roku do 5 lat.

Gwarancja
Przy zakończeniu robót powinniśmy otrzymać od wykonawcy podpisaną i podstemplowaną gwarancję na darmowe naprawy w ustalonym w umowie okresie. Dzięki gwarancji zyskujemy pewność, że ewentualna usterka zostanie szybko usunięta.

Podsumowując
Jakie kryteria musimy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy elektrycznej oraz w trakcie trwania procesu remontu?

  • Legalnie prowadzona działalność gospodarcza o profilu elektrotechnicznym.
  • Posiadanie ważnych uprawnień SEP, odpowiedniego stażu pracy, referencji.
  • Lokalizacja firmy w dość bliskiej okolicy.
  • Oferta z niewygórowanymi cenami oraz gwarancja użycia dobrej jakości materiałów, tylko nowych i zakupionych w hurtowniach posiadających odpowiednie certyfikaty.
  • Spisanie umowy z zakresem robót we właściwej formie.
  • Sprawdzenie po zakończeniu prac, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z ustaleniami.
  • Wykonanie badań instalacji elektrycznej i dostarczenie nam protokołów popartych podpisanymi.
  • Odbiór robót poparty odpowiednim protokołem.
  • Gwarancja (na okres od 1 roku do 2 lat).

Fachowców znajdzie się na przykład na http://oferia.pl/wykonawcy/instalacje-i-naprawy/elektryczne-i-oswietleniowe

Dodaj komentarz