Informacje Teren

Najczęstsze uszkodzenia dróg betonowych

Jak mogą zaświadczyć kierowcy, a także piesi, wady dróg są dość powszechne w naszych miastach i na przedmieściach. Nawierzchnia ma tendencję do degradacji, a pęknięcia mogą powstawać  na nawierzchniach każdego typu,  niezależnie od tego, czy jest to autostrada, chodnik, czy podjazd. Jakie są najczęstsze usterki i problemy dotyczące użytkowania dróg betonowych?

Rozróżnienie i prawidłowe definiowanie poszczególnych rodzajów degradacji nawierzchni jest istotne zarówno dla wykonawców i dla władz miasta zarządczych drogą, ponieważ pozwala na dobór odpowiednich metod naprawy. Wyróżniamy kilka przyczyn najczęstszych rodzajów uszkodzeń betonowych nawierzchni.

Pękanie betonu

Beton jest trwały i długowieczny. Pęka znacznie rzadziej niż asfalt i może znosić większe obciążenia przed dłuższy czas. Niestety po upływie kilkunastu lat od wybudowania drogi prawdopodobnie niezbędny będzie jej remont. Dziury drogowe powstają na skutek zużywania materiału podczas eksploatacji, ale także wskutek niszczącego wpływu warunków atmosferycznych. W drogach betonowych dziury uzupełnia się betonem. Wszelkie poważne uszkodzenia wymagają specjalistycznej naprawy większych fragmentów nawierzchni. Nie wystarczy tu doraźne łatanie dziur drogowych.

Wyboje

Wyboiste drogi są zmorą kierowców. Wybojami nazywamy miejsca nawierzchni, gdzie znajdują się ubytki masy warstwy jezdnej. Przyczyną ich powstawania jest uszkodzenie warstw asfaltowych, do którego dochodzi na skutek niewłaściwych parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej bądź jej niewłaściwego wbudowania. Wyboje mają duży stopień szkodliwości, w związku z czym wymagają możliwie szybkiej naprawy.

Koleiny

Wyróżniamy koleiny strukturalne oraz lepkoplastyczne. Pierwsze mają najczęściej jednolity duży promień krzywizny i tworzą się z powodu utraty nośności podłoża gruntowego. Drugi typ to koleiny, które tworzą się na skutek nacisku opony na warstwy asfaltowe i ich płynięcia, co wynika ze zbyt miękkiej mieszanki mineralno-asfaltowo.

Ubytki ziaren lub lepiszcza

Są to miejsca nawierzchni, na których doszło do ubytku materiału warstwy ścieralnej bez naruszenia warstw znajdujących się poniżej. Zaliczamy tu także rozstępy warstwy ścieralnej powstałe na skutek nieprawidłowości w wykonaniu. Ubytki z tej kategorii mają wysoki stopień szkodliwości.

Głównymi przyczynami powstawania uszkodzeń, jeśli chodzi o drogi betonowe, są warunki atmosferyczne, nieprawidłowości na etapie wykonania, a także duże obciążenia i długotrwała eksploatacja. Dla uniknięcia lub spowolnienia powstawania uszkodzeń wskazana jest ich regularna konserwacja.