Liczne raporty firm badawczych, dotyczące analizy rynku budowlanego i prognoz jego rozwoju, wskazują na silny wzrost gospodarczy w tym sektorze. ...