Materiały niebezpieczne to substancje i preparaty o wysoce szkodliwych właściwościach. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi mogą d...