Materiały Polecane Teren

Tymczasowe ogrodzenia z blachy

Podczas budowy bardzo ważne jest zabezpieczenie całego terenu w odpowiedni sposób. Nieogrodzona działka, pełna różnych materiałów budowlanych, może być celem wizyt wielu nieproszonych gości. Często place budowy zabezpieczane są prowizorycznym ogrodzeniem z siatki, rozwiązanie to może jest tanie, ale jednak nie praktyczne. Siatkę łatwo można uszkodzić. Jak więc można zabezpieczyć działkę? 

Jak to wygląda od strony prawnej?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r na temat bezpieczeństwa podczas robót budowlanych mówi że:

„Rozdział 3 Zagospodarowanie terenu budowy

Par. 8. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

(…)

Par. 9.1. Teren budowy lub robót należy odgrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.

2. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Par. 10. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.”

 Nie można więc jasno stwierdzić czy ogrodzenie tymczasowe jest obowiązkowe. Warto jednak w nie zainwestować, żeby później nie żałować i nie ryzykować, że ktoś mógłby ukraść przechowywane tam materiały budowlane. Również ze względów bezpieczeństwa warto postawić ogrodzenie tymczasowe, które uniemożliwi osobom nieupoważnionym dostanie się na teren budowy. 

Jakie rodzaje ogrodzeń tymczasowych mamy do wyboru?

Tymczasowe ogrodzenia możemy podzielić na dwa rodzaje:

  • Ażurowe – ocynkowane przęsła, bardzo łatwe zarówno w montażu jak i demontażu. Często stosowane jako ogrodzenia na mniejszych, prywatnych placach budowy. 
  • Pełne – nazywane również zamkniętymi, stosowane przy budowie większych inwestycji, kiedy to teren musi być dodatkowo zabezpieczony. Ogrodzenie tego typu sprawdza się między innymi w trudnych warunkach terenowych i jest nie tylko zabezpieczeniem placu budowy, ale chroni też przed zanieczyszczeniami. Konstrukcja takiego ogrodzenia składa się ze stalowej ramy i materiału takiego jak blacha trapezowa. Zarówno blachodachówki, jak i blachy trapezowe możecie znaleźć na stronie: https://glinmet.pl/.