Deweloperzy Polecane Przemysłowe

Urząd Dozoru Technicznego

250ba96789f434ae1a18b6e8bfa01da7008271d8Liczne raporty firm badawczych, dotyczące analizy rynku budowlanego i prognoz jego rozwoju, wskazują na silny wzrost gospodarczy w tym sektorze.

Coraz więcej inwestycji budowlanych krajowych i zagranicznych, przyczynia się do zwiększonego zapotrzebowania firm budowlanych na wykwalifikowanych pracowników. Utrzymujące się bezrobocie w innych obszarach gospodarki i trudności w znalezieniu pracy, sprawiają że coraz więcej osób stara się poprawiać swoją pozycję na rynku pracy.

Wybierają różnego rodzaju kursy i szkolenia, podnoszące ich kwalifikacje i dające im możliwość pracy w innych zawodach. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy budowlane, zwłaszcza takie, jak: kurs operatorów maszyn budowlanych, kurs żurawie wieżowe. Dodatkowo też kurs dający uprawnienia UDT (czyli uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego). Urząd ten jest instytucją państwową, która czuwa nad bezpieczeństwem pracy urządzeń technicznych i instalacji. Jego rola polega na potwierdzaniu umiejętności wykonywania określonych czynności budowlanych. Ocenia również znajomość, wśród przyszłych pracowników na rynku budowlanym, warunków związanych z określonymi normami technicznymi i przepisami prawnymi. Obsługa większości urządzeń budowlanych jest możliwa dopiero po uzyskaniu wymaganego uprawnienia UDT.

Osoby, które pragną pracować przy wykorzystaniu takiego sprzętu budowlanego, jak:

  • dźwigi budowlane i towarowe
  • wózki widłowe
  • żurawie wieżowe i szynowe
  • podnośniki koszowe
  • suwnice sterowane z poziomu kabiny
  • urządzenia do manipulacji kontenerami, oraz do napełniania i opróżniania zbiorników

muszą ukończyć stosowne szkolenie i pozytywnie zaliczyć egzamin. Kurs operatorów maszyn budowlanych (w tym kurs żurawie wieżowe) nie należy do najłatwiejszych. Jednak w tym przypadku znajomość szczegółowych zasad obsługi tych urządzeń i procedur, które muszą być przestrzegane, zapewnia bezpieczeństwo na budowie. Niestety lekkomyślne zachowanie, czy też nie przestrzeganie przepisów budowlanych i technicznych może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a nawet życia.

źródło: http://dzwignice.pl/zurawie-wiezowe/

Dodaj komentarz