Remonty

Wybierz najlepszy beton!

Beton jest obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców budowlanych. Dzisiejsza technologia pozwala na produkcję różnych rodzajów betonu, co umożliwia spełnianie różnorodnych wymagań stawianych przez współczesny rynek usług budowlanych.

Jak powstaje beton?

Beton Częstochowa to kompozyt powstały z kruszywa, cementu i wody, który może być wzbogacony odpowiednimi domieszkami oraz dodatkami. Produkcja betonu, pomimo jego stosunkowo prostego składu, jest wymagającym oraz złożonym procesem. Pierwszy jego etap stanowi określenie receptury mieszanki betonowej, gdzie m.in. ustala się proporcje między kruszywem, cementem i wodą. Kolejnym krokiem jest wybór domieszek i dodatków. Po uzyskaniu kompozytu zgodnego z wymaganiami, wszystkie składniki trafiają we właściwej kolejności do mieszarek. Określenie proporcji oraz dobór domieszek i dodatków są czynnościami decydującymi o jakości betonu, wymagającymi sporego doświadczenia oraz dokładności producenta. 

Klasyfikacja i zastosowanie betonu

Beton jest materiałem budowlanym  klasyfikowanym według różnorodnych kryteriów. Jednym z nich jest podział betonu ze względu na gęstość, zgodnie z którym wyróżnia się beton ciężki, beton zwykły oraz beton lekki. 

Beton ciężki

Beton ciężki posiada gęstość przekraczającą 2600 kg/m³, jest zazwyczaj wytwarzany na bazie kruszywa stalowego, barytowego oraz manganowego. Ten rodzaj betonu znajduje zastosowanie przy budowie pomieszczeń osłonowych, mających na celu ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. 

Beton zwykły

Beton zwykły można podzielić na dwie grupy:

  • beton o gęstości do 2200 do 2600 kg/m³, zwany betonem konstrukcyjnym, wytwarzany z kruszyw naturalnych i łamanych, stosowany do produkcji elementów konstrukcyjnych żelbetowych oraz betonowych.
  • beton o gęstości od 2000 do 2200 kg/m³, zwany betonem niekonstrukcyjnym, produkowany z kruszyw porowatych, wykorzystywany to wytwarzania elementów posiadających podwyższoną izolacyjność cieplną typu ściany osłonowe czy pustaki ścienne.

Beton lekki

Beton lekki posiada gęstość od 800 do 2000 kg/m³, co wynika z faktu, że jest produkowany z lekkich kruszyw lub betonów komórkowych. Lekki beton pełni zazwyczaj rolę warstwy izolacyjnej, może być substytutem styropianu  pod podłogą lub być wykorzystywany do wytwarzania płyt ściennych, płyt stropowych czy bloczków ściennych. 

Zobacz więcej na stronie http://wlodar.pl