Przemysłowe Teren

RUSZYŁA BUDOWA ELEKTROCIEPŁOWNI W GRUPIE AZOTY ZAK S.A.

azoty
22 maja na terenie Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni.

Wykonawcą inwestycji jest RAFAKO S.A. Kontrakt o wartości ok. 320 mln zł netto podpisany został niemalże dokładnie rok temu. – To drugi największy po Jaworznie kontrakt zdobyty przez nas w 2014 r. Realizacja inwestycji zaplanowana została na 29 miesięcy. Jest to bardzo ambitny harmonogram. Mamy za sobą 12 miesięcy realizacji projektu, które wskazują na znaczne jego zaawansowanie – powiedziała podczas uroczystości Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna RAFAKO S.A. Do tej pory udało się już zakontraktować 80 proc. dostaw. Na ukończeniu jest budowa wyspy kotłowej. Kilka dni przed uroczystością wmurowania kamienia węgielnego z powodzeniem przeprowadzona została próba ciśnieniowa walczaka.

– Cieszymy się, że współpracujemy z firmą z regionu, wspierając jej rozwój. Właśnie wmurowaliśmy kamień węgielny, wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem, więc w 2016 r. powinniśmy oddać w Kędzierzynie Nową Elektrociepłownię – powiedział Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Azoty ZAK S.A.

Przedmiotem umowy jest realizacja etapu 1 zadania inwestycyjnego p.n. „Nowa elektrociepłownia w Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A.”, które zawiera budowę, dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie kotłowni z kotłem pyłowym, o wydajności 140 Mg/h pary o temperaturze 495?C i ciśnieniu 7,5 MPa, opalanym węglem kamiennym, budowę i dostawę urządzeń i usług oraz uruchomienie turbozespołu upustowo-kondensacyjnego o mocy ok. 25 MWe w istniejącej maszynowni, o parametrach wlotowych pary: temperatura 490?C i ciśnienie 7,0 MPa. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem, produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A., spełniającym surowe normy środowiskowe, obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7-krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania. Termin realizacji projektu przewidziany jest na koniec października 2016 r.

– To jest dla nas kluczowa inwestycja. Nie ma bezpośredniego przełożenia na przychody Grupy, lecz ma charakter odtworzeniowy. Bez elektrociepłowni nie funkcjonowałaby żadna inna nasza instalacja, nie moglibyśmy produkować żadnego produktu. W tym kontekście jest to dla nas inwestycja fundamentalna. Pozwala nam myśleć o innych projektach rozwojowych – powiedział Adam Leszkiewicz.

– Energetyka jest kluczem do rozwoju chemii. Za kilka lat firmy przemysłowe, w szczególności chemiczne, będą funkcjonowały tylko wówczas, jeżeli będą miały przezbrojoną szeroko rozumianą energetykę w kierunku niedużych, nowoczesnych jednostek, z niską emisją i bardzo wysoką sprawnością. Ten projekt jest jednym z kroków milowych dla Grupy Azoty ZAK S.A. – tak o rozpoczętym projekcie powiedział Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

– To kolejna inwestycja prowadzona przez RAFAKO w regionie, którą możemy nazwać „czystą węglową technologią”. Jest ona oparta o polski węgiel i pokazuje, że to, co elektrownia wyprodukuje jako produkt uboczny procesu spalania, nie będzie już tak szkodliwe dla środowiska. Jeszcze bardziej cieszy nas to, że będzie ona realizowana w oparciu o polskie firmy, bo w RAFAKO zawsze na pierwszym miejscu staramy się stawiać rodzime technologie i współpracę z polskimi podwykonawcami – podkreśliła prezes Agnieszka Wasilewska-Semail.

– Praktycznie cała wyspa kotłowa, na którą składa się kocioł oraz instalacje ochrony środowiska budowana jest w oparciu o nasze know-how. W tej inwestycji, którą realizujemy w systemie „pod klucz”, stosujemy nasze rozwiązania i technologię, dzięki czemu jestem pewny, że będzie to dobrze zrobione, w terminie i bez żadnych ryzyk technicznych. Wartością dodaną jest fakt, że ta inwestycja ma duże znaczenie dla lokalnego rynku pracy, gdyż będziemy starali się wykorzystywać potencjał lokalnych firm. To z kolei stymuluje rozwój lokalnej społeczności i regionu – powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A. i Dyrektor ds. Handlowych.

– Ten obiekt skupia w sobie wszelkie elementy klasycznej elektrociepłowni. Wyzwaniem jest to, że projekt realizowany jest na terenie funkcjonującego zakładu, który musi zachować ciągłość produkcji. Klient stopniowo przekazuje nam plac budowy. Przypomina to trochę operację na żywym organizmie. Nie budujemy na zielonej łące, tylko w konkretnych realiach, w ramach istniejącej już infrastruktury. Jednak w tego typu warunkach nie pracujemy po raz pierwszy i nie powinno to stanowić dla nas problemu – wyjaśnił Grzegorz Podsiadło, Dyrektor Biura Sprzedaży Gotowych Obiektów, który pracował przy finalizacji kontraktu dla Grupy Azoty ZAK S.A.

– Ważny w dzisiejszym nowoczesnym świecie jest klimat, w którym ludzki pot materializuje takie inwestycje, jak ta nowoczesna elektrociepłownia, jak przetwarzanie myśli polskich naukowców i technologów. To są przykłady, które pokazują, że nie tylko „Polak potrafi”, ale że Polak może być przykładem dla innych – powiedział obecny podczas uroczystości Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. Publicznie odczytał list premier Ewy Kopacz, w którym szefowa rządu gratulowała Grupie Azoty realizacji tej inwestycji.

W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród których, oprócz przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy oraz ministra Skarbu Państwa byli m.in. ks. biskup Paweł Stobrawa, parlamentarzyści, przedstawiciele województwa opolskiego, instytucji badawczo-naukowych oraz lokalni samorządowcy. Sygnatariuszami aktu erekcyjnego byli minister Włodzimierz Karpiński, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka Arnold Scheit. Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, obok wyżej wymienionych, dokonał także Wiceprezes RAFAKO Krzysztof Burek. Na koniec plac budowy został poświęcony przez ks. biskupa Pawła Stobrawę.

Budowa elektrociepłowni wpisuje się w szerszy plan inwestycyjny na lata 2015 – 2020. W tym czasie Grupa Azoty zamierza zainwestować w rozwój swojej infrastruktury ok. 1,5 mld zł. Jak podkreślił prezes Paweł Jarczewski, tylko w tym roku podobnych wydarzeń, związanych z budową nowych obiektów (nie tylko energetycznych) w ramach Grupy będzie jeszcze co najmniej sześć.

– Grupa Azoty ZAK S.A. to dla nas jeden z kluczowych klientów. Jesteśmy zainteresowani kolejnymi planami inwestycyjnymi Grupy, w szczególności dotyczącymi energetyki i chcielibyśmy uczestniczyć w ich realizacji – podsumowała prezes RAFAKO S.A.

Grupa Azoty S.A to duża grupa kapitałowa, której filarem są cztery spółki, niegdyś najważniejsze polskie zakłady chemiczne, mieszczące się w Kędzierzynie-Koźlu, Policach, Puławach i Tarnowie oraz inne spółki, funkcjonujące pod jedną wspólną marką.

Dodaj komentarz