Składowanie materiałów niebezpiecznych

forklift-1796_640

Materiały niebezpieczne to substancje i preparaty o wysoce szkodliwych właściwościach. W przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Z tego powodu bardzo ważne jest ich prawidłowe składowanie.

Magazyn  do składowania materiałów niebezpiecznych: podstawowe wyposażenie

Magazyn, w którym będą przechowywane materiały niebezpieczne musi mieścić się w budynku wolnostojącym. Powinien być wyposażony w miejsca do składowania materiałów (regały, palety, pojemniki) i sprzęt do transportu wewnętrznego (np. wózki widłowe). Wyposażenie magazynu musi spełniać szereg zasad bezpieczeństwa. Najważniejsze z nich określają, że:

  • w pomieszczeniu muszą znajdować się urządzenia sygnalizujące zagrożenia, środki gaśnicze, sprzęt ratowniczy, środki neutralizujące i apteczki,
  • posadzka w pomieszczeniu powinna być nieiskrząca, ściany i podłogi wykonane z łatwo zmywalnych materiałów,
  • sprzęt używany do transportowania materiałów niebezpiecznych powinien być wykonany z materiałów odpornych na reakcje chemiczne. Pojemników nie wolno przenosić ręcznie, dlatego konieczny jest zakup lub leasing wózka widłowego,
  • zbiorniki i opakowania do przechowywania materiałów niebezpiecznych muszą być wykonane z materiałów niewchodzących w reakcję z przechowywaną substancją, muszą być szczelne i wytrzymałe. Naczynia muszą być oznakowane w języku polskim. Niedopuszczalne jest składowanie substancji w pojemnikach do celów spożywczych.

Szkolenie pracowników zatrudnionych w magazynie składującym niebezpieczne substancje

Przed rozpoczęciem pracy w magazynie z materiałami niebezpiecznymi każdy pracownik odbywa szkolenie z zasad BHP, ze szczególnym naciskiem na zasady składowania substancji szkodliwych. Przeprowadzenie szkolenia należy do obowiązków kierownictwa magazynu. Osoby zatrudnione powinny zapoznać się z zasadami przechowywania, transportu i używania materiałów niebezpiecznych. Należy również poinformować pracowników o możliwych zagrożeniach, szkodliwym działaniu przechowywanych substancji oraz przeszkolić z procedur w sytuacji zagrożenia. Wszystkie osoby przebywające w magazynie powinny pamiętać o zakładaniu ochronnej odzieży roboczej.

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *