W pracy na magazynie, różnych placach budowy niezwykle użytecznym narzędziem są wózki widłowe. Ten z pozoru łatwy mechanizm, jednak musi być obsł...